ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete a domain from a Preset Profile

You can delete a domain name from a preset profile without deleting the profile itself. It also does not delete the domain name from your account, but it does change the domain name attributes. Once you delete a domain name from a profile, the profile no longer updates it.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced list view of your account in order to delete a preset profile. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon
 8. In the Advanced Options section, under Preset Profiles, click the profile you want to use. The domain names associated with the profile will display. If you don't see the Advanced Options section, you'll need to click on the small white arrow to the left of your control panel to expand it:
 9. Select the domain you want to delete from the profile.
 10. From the Organize menu, select Remove from Preset Profile:
 11. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ