ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete a DS record

You can delete any of your DS records at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to Domains, click Manage.
  3. You must be in the list view of your account in order to delete DS records. In the upper right corner of your account, choose the list view:
  4. Select the domain name you want to update the DS record for.
  5. On the Settings tab, under DS Records, click Manage:

  6. To delete a listed entry, click Remove. You can cancel the deletion by clicking Undo Remove before saving the changes and submitting them.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ