ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Delete a group

When you no longer need a Calendar group, you can delete it.

You must have administrator permissions to delete a group.

Caution: Deleting a Calendar group permanently deletes files and information associated with the group, such as events, resources, and files.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Click the Calendar tab.
  Check the box

 3. In the left pane, under the New Group button, click the white arrow for the calendar group you want to delete.
  Click the white triangle
 4. From the list that appears, click Delete Group.
  Click Delete Group
 5. Click Yes.
  Click Yes

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ