ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Delete a page

As your site changes, or you change your mind, you can delete pages from your website.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the page menu, select the page you want to delete, and click the red remove icon.
  Click the red remove icon to delete the page
 5. Click Delete to confirm the page's removal.

  Note: You can delete all pages except the Home page.

 6. Click Publish, then click the confirmation window link to see the change live on your site.
  Click link for live view

Next steps

Related Links


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ