ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Delete a payment method

If you're not using one of the payment methods in your account, you can delete that payment method.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Next to the payment method you want to remove, click Delete.
  3. A new window will open. Confirm and click Delete one more time.
  4. Required: If you see this message, you have to choose (or add) another payment method before you can delete this one:
    select another payment method

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ