ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Delete a plugin from my websites

You can delete a plugin from multiple websites at once.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Websites in the left sidebar.
  4. Select the websites and click Plugins in the top menu.
    Plugins button
  5. Select the plugin by checking the box right before the plugin name.
  6. Click Delete on the right-hand side.

    Note: If the plugin is activated on selected websites, click Deactivate & Delete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ