ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete a preset profile

Deleting a preset profile removes it from your account without deleting any domain names. Domains assigned to the profile keep the profile settings until you change them.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Settings menu, select Manage Preset Profiles.
    manage preset profiles
  3. Locate the profile you're deleting and select the trash can icon to the right.
  4. Select Yes, Delete to confirm you want to delete the profile.

You'll see a Success! confirmation to let you know the profile was deleted.

Related step

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ