ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete an email alias

You can remove email aliases from your GoDaddy Office 365 account or delete them directly from your shopper account. (What is an email alias?)

Note:
• You must have admin permissions to delete an email alias.
• To use an alias as a mailbox, you'll need to delete it first.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?).
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile
 3. In the left panel, click Users.
  On left, click users
 4. In the left panel, click Active users.
  On left, click active users
 5. Check the box next to the address you want to edit.
  Select email address
 6. In the panel on the right, to the right of Username / Email, click Edit.
  Under primary email address, click Edit
 7. Under Aliases, click the Delete icon to the right of the alias you want to delete.
  Hover over alias, and click Delete
 8. At the bottom of the page, click Save
  Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ