ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete an email contact permanently

It's simple to delete a contact from your email subscriber list, but it's also permanent.

Warning: When you delete a contact from your All subscribers list, you also delete their contact information.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, click Subscribers.
  3. In the All subscribers list, check the box beside the contact you want to delete, and click the trash can.
    Check the box beside the contact, and click the trash can
  4. In the verification dialog box, click OK.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ