ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete an email marketing campaign style

Just as you can create unlimited Styles to customize your campaigns, you can also delete them. Here's how:

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
  3. Click the Styles tab, on the right.
  4. Find the style you want to delete, and click Edit this style Click pencil to edit this style.
  5. At the bottom left of the Edit style editor box, click Delete Style.
    Click Delete Style
  6. In the Delete style confirmation dialog box, click OK.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ