ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Delete directories in cPanel hosting

You can delete directories and any files in them from your hosting account.

Note: It's a good idea to create a backup of your website before deleting directories, especially if you aren't certain if your website needs that directory or not.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the top left-hand corner of the account Dashboard, select File Manager.

    select file manager
  3. In the cPanel File Manager page, click the directory you want to remove.
  4. Click X Delete.
  5. Click Trash Files.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ