ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete DNS records

If you decide you no longer need a DNS record, you can delete it in your GoDaddy account. When you delete DNS records, those records will no longer function for your domain name. Depending on the records you delete, this may affect services using those records, such as your website or email.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to Additional Settings and select Manage DNS.
  select select manage dns
 4. On the DNS Management page, next to the record you wish to delete, click the pencil icon.

  Note: Don't see the pencil icon? Check these settings or products:
  • Do you own Search Engine Visibility? Contact a GoDaddy Guide
  • Is domain forwarding turned on?
  • Is the domain connected to 3rd party site (e.g., Squarespace or LinkedIn)? Visit that site to disconnect it.
  • Is a firewall turned on in Website Security? Edit your IP address

 5. To the right of the entry fields, select the trash can icon.
 6. Confirm deletion by selecting Delete in the new window.

Your record will delete from your zone file immediately, but it may take up 48 hours for those changes to update globally.

Show me how

delete a dns record

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ