ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Delete domains from cPanel hosting

If you no longer want to host a secondary domain name on your hosting account, you can delete it. If you no longer want to host the primary domain name, you can either cancel it or change the primary domain name.

Deleting domain names from your hosting account lets you:

  • Disassociate it from this hosting account.
  • Add the domain name you remove to another hosting account.
  • Make it the primary domain name of this hosting account.

When you delete domain names, it can take up to 24 hours before you can add it to another account.

Warning: When you delete the domain name from your hosting account, any associated email addresses that you created in the cPanel dashboard will also be removed.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Domains section, click Addon Domains.
  6. In the Addon Domains section, next to the domain you want to remove, in the Actions column, click the trash can.
  7. Click Remove.

To find product information, please see our web hosting page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ