ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Delete email addresses

You can delete email addresses using the Workspace Control Center. Deleting them doesn't delete or cancel your plan, so you can still use it to create new addresses.

Note: When you delete an email address, you also delete all of the messages remaining on the server for that address.

To Delete Email Addresses

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Workspace Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Select the email addresses you want to delete, and then click Delete.
  5. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ