ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete email contacts based on a search

You can search for, and then delete, contacts from your email All Subscribers list, but it's also permanent.

Warning: Before deleting anything, export your contacts to make a back up copy.
  1. On the Campaigns page, click Subscribers.
  2. At the top of the All subscribers list, conduct a search based on criteria for the contacts you want to delete.
    Conduct a search
  3. At the top of the page, check the Email box Check Email box to select all of the contacts on the current page of the list.
  4. Also at the top of the page, check the Select X People box, and then click the trash can.
    Check the 'Select X People' box, and click the trash can.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ