ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Delete email forwarding

After setting up an email forwarding account, you can always delete it. When you delete a forwarding account, it frees up that address, for you to use.

Warning: This article is for deleting a forwarding account. If you've set up forwarding copies of incoming email instead, please see: Stop forwarding copies of incoming email
  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Home
  3. Select the checkbox to the left of the forwarding account.
  4. Click Delete Delete.
  5. Click Ok.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ