ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete my Office 365 email alias

If you’re no longer interested in using an email alias, you can delete it from the Email & Office dashboard. After you’ve deleted an email alias, you can create a different email address with that same name.

  1. Sign in to your Email & Office dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Click Admin and select Email Aliases.
    Click email aliases
  3. Click the trash button next to the email alias you want to delete.
    Delete trash
  4. Click Delete. After the email alias is deleted, it can be used in a new email address.
    Delete alias

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ