ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete my own host names


Warning: If there are domain names currently pointed to these host names, you can't remove them. Further, changes you make to host names can affect how those domains function. Be cautious and verify your settings before saving changes.

You can delete your own host names at any time.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. Under the Advanced Features section, click Host names.
  3. Next to the host name you want to delete, click the pencil icon.
  4. Click the trashcan icon and then click Delete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ