ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete my own host names

You can delete your own host names at any time.

To delete your own host names

  1. ล็อกอินเข้าบัญชี GoDaddy ของคุณ
  2. On your product list next to Domains, click the Text Icon (Plus sign button) to expand the list:
  3. Expand Domains List

  4. Next to the domain you want to manage, under the Action section, click on the Manage DNS button:
  5. Manage DNS Button

  6. Under the Advanced Features section, click Host names.
  7. Next to the host name you want to delete, click the pencil icon.
  8. Click the trashcan icon and then click Delete.

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ