ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Delete or remove a post from my blog

Blog posts are easy to create, and you may decide to delete one. Removing a post doesn't change the order of your remaining posts. Removing a post is different than removing a blog from your site.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. In your Dashboard, go to Marketing > Blog.
  4. Scroll to the post you want to delete, select three horizontal dots icon next to that post and choose Delete.
  5. When the confirmation window appears, select Delete again and the post is removed from your blog.

More info