ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete user email accounts

If you no longer need a user, like if an employee leaves your organization, you can delete their email address from your GoDaddy account at any time.

Note: Once a user is deleted, its contents are no longer accessible, and any aliases must be added to another user or distribution group. GoDaddy Guides can restore a user within a short period of time after deletion.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Manage next to the user you want to remove.
    Manage button to the right of of Options
  3. Select Delete account.
    Stop sign with Delete account underneath
  4. Select the check box to confirm that you want to delete the mailbox and its aliases, and then Delete.
    Check box selected and Delete button

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ