ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Delete Vanity Nameservers in Premium DNS


Note: If you currently use vanity nameservers in your account, you may continue to do so, but GoDaddy no longer supports the creation of new vanity nameservers.

If you don't want to use vanity nameservers anymore, you must set up new nameservers as a replacement. Otherwise, your websites will not resolve. For domain names registered here, see Change nameservers for my domains for more information. For domain names registered at another company, reach out to that company's support center.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, in the Nameservers section, click Change.
  3. Select either Default to resume using GoDaddy nameservers, or Custom to use custom domains.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ