อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ลบบัญชี Workspace Email

คุณสามารถลบที่อยู่อีเมลได้โดยใช้ศูนย์ควบคุมเวิร์คสเปซ การลบแผนเหล่านี้จะไม่ลบหรือยกเลิกแผนของคุณคุณจึงยังสามารถใช้แผนนี้เพื่อสร้างที่อยู่ใหม่ได้ เมื่อคุณลบที่อยู่อีเมลคุณจะลบข้อความทั้งหมดที่เหลืออยู่บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่นั้นด้วย

  1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์ควบคุมเวิร์คสเปซ ใช้ที่อยู่และรหัสผ่านของ GoDaddy ของคุณ (ไม่สามารถใช้ที่อยู่และรหัสผ่าน Workspace Email ของคุณได้)
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการลบจากนั้นเลือก ลบ
  3. เลือก ตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม