ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Deleting Resources

You can delete resources as necessary from your Calendar.

To Delete a Resource

  1. Log in to your Calendar account.
  2. On the navigation bar, click Groups.
  3. Click the name of the group that contains the resource you want to delete.
  4. Click the Resources tab.
  5. Locate the resource you want to delete, and then click the X for that resource.
  6. To confirm the deletion, click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ