ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Delivering emails to Gmail Primary tab

If you're using Gmail Tabs in your inbox, GoDaddy Email Marketing emails will typically arrive in the Promotions tab by default. The reason for this has to do with how Gmail segments emails sent via bulk senders, like GoDaddy. While there isn't anything we can do to change this, on our side, you can adjust your Gmail settings to deliver an email newsletter to the Primary tab in 2 easy steps.

Emailers! Feel free to share this page with your subscribers, or even just download these images and include them in your email newsletters directly, to help your subscribers with these settings.

2 Steps to Get Email Newsletters in Your Gmail Primary Tab:

  1. Click on the email newsletter, in your inbox, and drag it to the Primary Tab. Drop it there to make your switch.

    Drag and Drop to Gmail Tabs Primary Folder
  2. You will see a confirmation of your move to the Primary tab. You will also be asked if you want to always do this for future messages from sender@domain.com? Click Yes to make sure that all emails from this sender will arrive in your Primary tab.

    Gmail Tabs asks

That's it! Repeat as needed for other email newsletters that deliver to the Gmail Promotions tab, by default.

Related Topics:

How To Avoid Spam Filters
Email Marketing Best Practices Roundup


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ