ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Studio วิธีใช้

Design a unique logo from a GoDaddy Studio template

GoDaddy Studio has hundreds of logo templates to help you create a slick, professional logo for your brand in minutes. Pick one that closely matches what you want, remove the background, then customize it to make it uniquely yours.

 1. Sign in to your GoDaddy Studio app.
 2. At the bottom of the screen, tap Templates.
 3. Scroll through the template categories at the top of the screen. Find and tap Logos. You can also search “logos” in the search box.
  Find Logos in the template belt
 4. Tap a logo template that's closest to what you're looking for.
 5. Create a transparent version of the logo so that you can use it on different backgrounds. To do this, in the top-right corner, tap GDSTUDIO-export-icon-iOS Layers, and then tap the background layer (the last layer in the layer stack). At the bottom of the screen, tap OFF to remove the background color.

  Note: The grey grid shows that you have a transparent background.

  Image with transparent background
 6. Customize your logo by changing the text and colors, and by adding shapes and graphics. Do this by tapping an element and then tapping Edit in the banner that appears. Get inspiration and tips on creating a great logo.
 7. In the top-right corner, tap the GoDaddy Studio tick mark to save changes tick mark to save your changes.
 8. To use the transparent version in another project, save it as a .png file. To do this, tap GDSTUDIO-export-icon-iOS Export and follow the steps for exporting a project.
 1. Sign in to your GoDaddy Studio account.
 2. Scroll down until you see Logo, or search “logos” in the search box at the top of the window.
 3. Select a logo template that's closest to what you're looking for.
 4. Create a transparent version of the logo so that you can use it on different backgrounds. To do this, in the top-right corner, select GDSTUDIO-export-icon-iOS Layers, then select the background layer (the last layer in the layer stack). Clear the box next to Color to remove the background color.

  Note: The grey grid shows that you have a transparent background.

  Image with transparent background
 5. Customize your logo by changing the text and colors, and by adding shapes and graphics. Your changes are automatically saved as you work. Get inspiration and tips on creating a great logo.
 6. To use the transparent version in another project, save it as a .png file. To do this, in the top-right of the window, select Export and follow the steps for exporting a project.

Inspiration and tips on creating a great logo

More info