ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Design my RSS email

After you turn on the RSS to Email Addon, and import your RSS feed, you need to design your RSS email.

After you import your feed, the composer will open with a campaign containing the latest 3 posts in your feed. You can use this campaign to set the style you want for your RSS email. You can design this exactly the same way as a normal campaign:

Note: This campaign is for preview purposes, only, and will never send. Your first RSS Email will send on whatever schedule you set, starting with the next post you publish.

You only have to set this design once. Each time your RSS email sends, your new post contents will replace these placeholder posts, and the design will look the same.

Full posts or snippets?

By default, your entire post will show in the email. You do have the option for "clean display". This does three things:

  • Include only the first image
  • Truncate your post at 1,000 characters
  • Include a Read more... link, to the full post on your site

If you prefer the "clean display" option, you can choose that in the next step.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ