ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Designing Pages

Designing your pages with Website Builder v6 is easy using the Page Designer. You can use a drag-and-drop interface to select and add design elements. You can also add various page types and features, and change the style of your template. We even have you covered for a mobile version of your website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Design Your Pages.
  5. Click either Popular, Media, Social, Apps, or Tables & Forms, and then drag and drop the icon for each design element you want to add over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. Click Pages, and then select the page types or features you want to add.
  7. Click Styles, and then select the style aspects you want to change for your template.
  8. Click Mobile, and then view your free mobile website — if you have a Deluxe or Premium account.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ