ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Designing product pages

Product pages are the Quick Shopping Cart® storefront pages that show your products. You can apply a layout style to to your product pages, which determines how the product information is organized on the page.

To Select a Product Page Layout

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Product Page Styles.
  5. In the Select Product Page Style section, select a layout style. Use either the Page drop-down menu or the yellow next arrow to view additional layout styles.
  6. Click OK.

Note: To preview a particular product page style, click the style thumbnail. The current layout style is shown in the Current Selected Style menu.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ