ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Difference between Autoresponders and Scheduled Emails

An Autoresponder, is for sending out a series of emails at a specific interval, in order, starting at the time the subscriber signed up. A scheduled email is a single email you send out to your list on a specific date, in the future.

So, let's say you have a 10-part instructional series, and you'd like people to receive one lesson a week. You would pre-write those lessons and set your Autoresponder to go out weekly. Then, no matter when someone signs up, they'll always receive the first lesson in the series, and receive the rest of the lessons once a week from then on. So, if someone signs up in December and the next person signs up in February, they both still get the lessons weekly, starting from the first one.

Looking for more Autoresponder details? Try these links:

All About Autoresponders

Autoresponder Set-up Instructions

Starting and Pausing an Autoresponder

Try this, for more on Scheduled emails.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ