ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Difference between social icons, links, and share buttons

There are two different types of social media tools that GoDaddy Email Marketing offers. The first are your Social Icons (a.k.a. Social Links). And the second are your Social Share Buttons.

Social Links

The Social Icons or links, are added through the Social option, under the Addons menu. These connect your subscribers to your social networking profiles, and show up at the bottom of your campaign.

Social media icons or links

Note: You can also add these Social Icons in, anywhere else you want, by using a GoDaddy Email Marketing shortcode.

Social Share Buttons

But the Share Buttons, on the other hand, show up at the very top of your emails, when you send them. They look like this:

Social media share buttons

To place these buttons there, you have to hit Send for that campaign, and tick the social share options that you want to include, on the Details page. Read more about both options, here.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ