ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Difference between subject line and campaign title

The Campaign Title that displays on the Campaigns page, and the Subject Line of an individual mailing are two different things. However, GoDaddy Email Marketing will use the Campaign Title as the default Subject Line, the first time you send a campaign. And any subsequent send will default to the Subject Line used on the previous mailing. But you can edit the Subject Line for each mailing, and the Campaign Title at any time -- completely exclusive of each other.

Editing the Campaign Title

Edit the Campaign Title of any campaign in your account by clicking on the Edit button under the campaign thumbnail, on the Campaigns page. Then click into the field at the top of the Composer, and edit the Campaign Title, here. Be sure to click the Save button, in order to commit any edits you make.

Editing the Subject Line

Edit the Subject Line at the time of sending your mailing. The Subject Line field displays on the second page of the mailing process, and is fully editable, each time you send a mailing. Simply make your changes before clicking Send, and the mailing will have your new Subject Line.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ