ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Different bounce types

A Bounce means an email was not successfully delivered to the contact. The specific reasons behind the undeliverable address depend on the bounce type: Hard, Soft, General, or Still Trying. We'll explain each type here:

Click the more stats button

Hard Bounce:

These are email addresses that are totally unknown, obsolete, or incorrect. These will never be delivered to the recipient. These contacts are immediately suppressed, when they encounter a hard bounce. Most often these are old and expired addresses (If you spot obvious typos like example@example.con (instead of .com), you can unsuppress the contact and update the email.)

Soft Bounce:

These are email accounts that often have full mailboxes, their domain is temporarily down, or they’re currently not able to receive email. GoDaddy Email Marketing will send up to 4 future mailings to these mailboxes, and if those bounce, the contacts are suppressed from your active subscribers.

General Bounce:

The most common form of General Bounce happens when a firewall exists on the server of the recipient and prevents them from receiving email from outside their network. This is common in the case of corporations that do not receive email from unknown sources. GoDaddy Email Marketing retries all General Bounces until it's certain they won’t get through, at which time the contact is suppressed from your active subscribers.

Still Trying:

These indicate that a particular message could not yet be delivered, but that the server is still trying. This bounce type is usually resolved when retrying.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ