ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disable plugin and theme installation and updates on my websites in GoDaddy Pro

You can disable plugin and theme installation and updates from the WP-admin dashboard on your websites, so you can only install and update them from your GoDaddy Pro dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and then click White Label.
    Open settings
  4. Navigate to Plugin & Theme Settings.
  5. Select both Disable the plugin & theme code editor and Prevent the user from updating/installing plugins & themes within the site.
  6. Click Save Changes.

Note: Changes to White Label settings affect all websites using this feature.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ