ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disable recursive DNS queries (Linux)

For information on recursive DNS, see What risks are associated with recursive DNS queries?.

Note: To perform this procedure, you must be the root user on your server.

To Disable Recursive DNS Queries

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following commands:
    cd /tmp/
    wget -O rdnsfix http://products.secureserver.net/scripts/rdnsfix
    php -c /r rdnsfix

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ