ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disable recursive DNS queries (Windows)

For information on recursive DNS, see What risks are associated with recursive DNS queries?.

Note: DNS is not installed by default and will only be running if it has been installed manually. If this is the case, recursive DNS is enabled by default. To perform this procedure, you must be a member of your local computer's Administrators group or have the proper authority delegated to you.

  1. Log in to your dedicated or Virtual Private Server (VPS) through a Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, click Control Panel, Administrative Tools, then DNS.
  3. In the console tree, right-click the appropriate DNS server, and then click Properties.
  4. Click the Advanced tab.
  5. Under Server options, check Disable recursion, and then click OK.
  6. In the console tree, right-click the appropriate DNS server, and then click Clear Cache.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ