ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ปิดใช้งานปลั๊กอิน WordPress ในฐานข้อมูล

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ด WordPress ก็สามารถปิดใช้งานปลั๊กอินทั้งหมดในฐานข้อมูลได้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์

คำเตือน: สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดใช้งานปลั๊กอินบางตัว เว็บไซต์ของคุณอาจมีหน้าตาหรือมีการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ phpMyAdmin
 2. ใน phpMyAdmin ให้เลือกชื่อฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ใช้จากเมนูทางซ้ายมือ
 3. เลือกตาราง wp_options (เลือกข้อความ ไม่ใช่ช่องกาเครื่องหมาย)

  หมายเหตุ: wp_ เป็นคำนำหน้าเริ่มต้นสำหรับตารางฐานข้อมูล ถ้าคำนำหน้าตารางของคุณไม่ใช่ wp_ ให้เน้นค้นหา _options ควรจะมีตาราง _options เพียงตารางเดียว

 4. ภายใต้คอลัมน์ option_name ให้ไปที่รายการ active_plugins คุณอาจต้องค้นหาต่อจากเพจแรกของรายการด้วย
 5. เลือก แก้ไข สำหรับรายการ active_plugins
 6. ในแถวoption_value ให้เลือกข้อความทั้งหมดที่พบในช่องนั้น จากนั้นคัดลอกไปวางในโปรแกรมแก้ไขข้อความ
 7. เมื่อคัดลอกข้อความลงในที่ปลอดภัยแล้ว คุณก็สามารถลบข้อความนั้นใน phpMyAdmin ได้
 8. เลือก ทำเลย เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลและปิดใช้งานปลั๊กอิน

คุณสามารถเปิดใช้งานปลั๊กอินอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขรายการ active_plugins อีกครั้ง แล้ววางข้อความที่คุณลบออกไปก่อนหน้านี้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม