ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Disable XML-RPC

XML-RPC allows mobile apps and remote connections to publish to WordPress. If you don't want to be able to post remotely to your site, follow the steps below to improve your site security.

 1. You should always backup your site before making any changes.
 2. Access the File Manager for your hosting plan. ( Web Hosting / cPanel )
 3. Navigate to the folder in which WordPress is installed.
 4. Edit the .htaccess file.
 5. At the bottom of the .htaccess file, insert the following lines:
  <Files xmlrpc.php>
  Order Allow,Deny
  Deny from all
  </Files>
 6. Save the changes to your file.

You've now disabled access to the XML-RPC function and reduced the number of ways your site can be attacked.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ