ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disabling Adblock Plus

If you're using the Adblock Plus™ extension, you must disable it to open Website Builder.

  1. In your browser's toolbar, click the Adblock Plus icon to expand the menu.
  2. Select disableadblockplus.org.

Note: The menu also gives you the option to disable Adblock Plus on just the page you're on. So you can add an exception rule for your Website Builder login page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ