ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disabling HTTP Compression with Your Windows Web Hosting Account

Our Windows Web Hosting accounts use HTTP compression to improve your website's performance. HTTP compression sends a compressed version of your site to visitors' Web browsers, which then decompress it, loading your site more quickly.

However, if you do not want your site to use HTTP compression, you can disable it using a web.config file.

To Disable HTTP Compression for Your Entire Website

Include the following code in your web.config file:


  
    
  

To Disable HTTP Compression for Dynamic Pages

You can change your compression settings for static pages (HTM, TXT, etc.) versus dynamic pages (ASP, ASPX, PHP, etc.) by including the following code in your web.config file:

To Disable HTTP Compression for Static Pages

You can change your compression settings for static pages (HTM, TXT, etc.) versus dynamic pages (ASP, ASPX, PHP, etc.) by including the following code in your web.config file:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ