ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Disabling Recursive DNS in the Parallels Plesk Panel

Using Parallels Plesk® Panel you can disable recursive DNS. For information on recursive DNS, see What risks are associated with recursive DNS queries?.

To Disable Recursive DNS in the Parallels Plesk Panel

 1. Log in to the Parallels Plesk Panel as administrator.
 2. Click Tools & Settings.
 3. From the General Settings area, click DNS Template Settings.
 4. Click DNS Recursion.
 5. Select Localnets, and then click Ok.

If you do not have this option in Parallels Plesk Panel you need to perform this update using the following commands:

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Run the following commands:
  cd /tmp/

  wget -O rdnsfix http://products.secureserver.net/scripts/rdnsfix

  php -c /r rdnsfix


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ