ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การโต้แย้งการทำธุรกรรมในการประมูล Go Daddy

หากคุณชนะการประมูลชื่อโดเมนจากการประมูลของ GoDaddy คุณต้องซื้อชื่อโดเมนแล้วติดต่อผู้ขาย หากผู้ขายไม่แจ้งชื่อโดเมนคุณสามารถยื่นข้อโต้แย้งได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

ในการโต้แย้งการทำธุรกรรมในการประมูลของ GoDaddy

หากต้องการยื่นข้อโต้แย้งให้ส่งอีเมลไปที่ AuctionDisputes@godaddy.com ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ - นามสกุลและข้อมูลติดต่อของคุณ
  • เลขที่บัญชีของคุณ
  • ชื่อโดเมนที่คุณได้รับรางวัล
  • หมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับธุรกรรม
  • บัญชีโดยละเอียดของข้อพิพาท