ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Dive in: All Pro Sites articles

Here are links to all Pro Sites Help articles. Use the Articles to help you understand how to use Pro Sites features right from your dashboard.

Click to jump to each section
Account settings Billing
Backup and Restore Clone and Migration
Security and Performance Monitor websites
Manage websites Manage Plugins and Themes
Clients FAQ

Account settings

Set your account according to your needs (Back to top)

Billing

Set up your billing details and create a plan for your websites (Back to top)

Backing up and restoring sites

Back up your websites and rely on them when you need to restore something (Back to top)

Cloning and migrating sites

Use backups to clone and migrate your websites (Back to top)

Tracking security and performance

Track website security and performance (Back to top)

Monitoring websites

Monitor all your website uptime and activity (Back to top)

Managing websites

Manage all websites from one place (Back to top)

Managing plugins and themes

Manage Plugins and Themes on your WordPress websites (Back to top)

Working with clients

Take good care of your clients (Back to top)

FAQ

Frequently asked questions (Back to top)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ