ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Dive in: Browse all-articles list

Here's a roundup of all Websites + Marketing Help articles. Use it as your guide — from the basics steps of building your website, right through creating an email campaign or full-fledged online store. And read about its latest features.

Click to jump to any section
Compare, change or cancel plans Start with the basics
(colors, fonts, text styling, links)
Add photos, video, audio Expand site with sections & pages
Change site-wide settings
(domains, cookie alert, search rank, favicons)
Go beyond the basics
(logo, social media, html, calendars)
Working with blogs Add appointments, members-only pages & other customer services
Promote my site
(email marketing, Google my business)
Set up my store
add or feature products; set shipping, taxes, payments, import Square products, use marketplaces
Videos
Overviews of Websites + Marketing and Websites + Marketing Online Store

Compare or change plans

Check out the features for all four Websites + Marketing plans (Back to top)

Start with the basics

Adjust site's colors, fonts, text styles and link buttons or files — then publish (Back to top)

Add photos, video, audio

Use multimedia to engage your site's visitors (Back to top)

Expand site with sections & pages

Customize with more than 20 section types, then use pages and menus to organize everything (Back to top)

Change site-wide settings

Switch domains, change profile, post privacy policies, improve search rank, display ads, analyze site traffic or add a favicon (Back to top)

Go beyond the basics

Add a custom logo, set social media icons and links, use HTML code and share calendars (Back to top)

Working with blogs

Add a blog — or two or three. Create and manage posts, plus tailor content with categories. (Back to top)

Add appointments, members-only pages & other customer services

Help customers make appointments, create member-only pages, reserve tables, see your menus and find prices. (Back to top)

Promote my site

Attract more customers with email campaigns or a Google business listing (Back to top)

Set up my store

Add or import products and set sales, shipping choices, taxes and payment methods (Back to top)