ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the essential Help articles about Workspace Email. Use this as your guide for everything from setting up and managing your email accounts to migrating your emails.

Click to jump to each section
Discover Workspace Email by GoDaddy Set up my Workspace Email account
Connect my Calendar and Online Storage to Workspace Streamline email tasks to help my business
Find server and port settings (IMAP/POP) Upgrade and renewal options for email
Migrate and export my emails Troubleshoot email and email set up

Discover Workspace Email by GoDaddy

Learn about Workspace Email and bookmark your sign in pages. (Back to top)

Set up my Workspace Email account

Get started with Workspace Email by setting up your email account and adding it to your phone, computer or both. (Back to top)

Connect my Calendar and Online Storage to Workspace

Set up your calendar and storage accounts and add them to Webmail. (Back to top)

Streamline email tasks to help my business

Create additional email accounts, forwarding email addresses, manage contacts and email settings. (Back to top)

Find server and port settings (IMAP/POP)

Use port (IMAP/POP) and server settings to help with set up or switch your account type. (Back to top)

Upgrade and renewal options for email

Upgrade, downgrade and manage your email plans, accounts and addresses. Turn off auto-renew or delete products. (Back to top)

Migrate and export my emails

Export and save your emails as files so you can easily migrate or back up your account. (Back to top)

Troubleshoot email and email set up

Troubleshoot any email and set up email errors you encounter. (Back to top)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ