ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the essential help articles about Workspace Email. Use this as your guide for everything from setting up and managing your email accounts to migrating your emails.

Discover Workspace Email by GoDaddy

Learn about Workspace Email and bookmark your sign-in pages.

Set up my Workspace Email account

Get started with Workspace Email by setting up your email account and adding it to your phone, computer or both.

Streamline email tasks to help my business

Create additional email accounts, forwarding email addresses, manage contacts and email settings.

Find server and port settings (IMAP/POP)

Use port (IMAP/POP) and server settings to help with set up or switch your account type.

Upgrade and renewal options for email

Upgrade, downgrade and manage your email plans, accounts and addresses. Turn off auto-renew or delete products.

Migrate and export my emails

Export and save your emails as files so you can easily migrate or back up your account.

Troubleshoot email and email set up

Troubleshoot any email and set up email errors you encounter.