ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Dive in: Browse essential articles

Here's a list of the most visited Help articles about Office 365 from GoDaddy. Use it as your guide from setting up and managing your email accounts to using your Microsoft Office Apps.

Click to jump to each section
Discover GoDaddy Office 365 Get started - Set up your Office 365 email address
Set up my email address on my devices Get the most out of Office 365
Change my passwords and update account settings Download Business and Business Premium Office Apps
Troubleshooting: my email account isn't working

Discover GoDaddy Office 365

Learn about Office 365, plan options and email accounts. (Back to top)

Get started! Set up your Office 365 email address

Congrats on your new email! Let’s get you set up and ready to send and receive mail. (Back to top)

Set up my email address on my devices

Add your email to your phone, tablet or computer. (Back to top)

Get the most out of Office 365

Send all your emails to your new email address, create email aliases and import your contacts, calendars and different email addresses. (Back to top)

Change my passwords and update account settings

Here’s how to reset a password or change your display name. (Back to top)

Download Business and Business Premium Office Apps

If you have Business or Business Premium, your plan includes Office apps for your computer and phone. (Back to top)

My email account isn’t working (Troubleshooting)

Find out how to troubleshoot the errors you encounter. (Back to top)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ