ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Security and Backups วิธีใช้

Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of most of Website Security and Backup's Help articles. Use it as your guide — from setting up Website Security, to getting your website clean, to making sure you have a daily backup of all of your hard work.

First steps

Set up your Website Security plan and scan your website.

Web Application Firewall (WAF) configuration

If you are using Website Security, you may need to configure the WAF.

Clean up your website

If malware is found on your website, there are additional steps you'll need to take after remediation is complete.

Website Backups

You will need to configure your Website Backups so you are protected from data loss, and have the ability to restore your website at a later date.