การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล ช่วยเหลือ

Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of most of Website Security and Backup's Help articles. Use it as your guide — from setting up Website Security, to getting your website clean, to making sure you have a daily backup of all of your hard work.

First steps

Set up your Website Security plan and scan your website.

WAF configuration

If you are using an Express, Deluxe, or Ultimate plan, you may need to configure the WAF.

Clean up your website

If malware is found on your website, there are additional steps you'll need to take after remediation is complete.

Website Backups

You will need to configure your Website Backups so you are protected from data loss, and have the ability to restore your website at a later date.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ