ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

เริ่มทันที: เรียกดูรายการบทความสำคัญ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการบทความช่วยเหลือส่วนใหญ่ของการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล โปรดใช้รายการดังกล่าวเป็นแนวทาง ตั้งแต่การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ การทำความสะอาดเว็บไซต์ ไปจนถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลงานที่ซับซ้อนทั้งหมดทุกวัน

ขั้นตอนแรกๆ

กำหนดแผนของการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และสแกนเว็บไซต์ของคุณ

การกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับเว็บแอพพลิเคชัน (WAF)

หากคุณใช้การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์คุณอาจต้องกำหนดค่า WAF

ล้างข้อมูลเว็บไซต์

หากพบมัลแวร์บนเว็บไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเพิ่มเติมหลังจากแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์

คุณจะต้องกำหนดค่าการสำรองข้อมูลเว็บไซต์เพื่อปกป้องไม่ให้ข้อมูลสูญหายและสามารถกู้คืนเว็บไซต์ในภายหลังได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ