ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of the most frequented Help articles about domains. Use it as your guide to learn more about working with domain names.

Click to jump to each section
Discover domains Renewals
Privacy and protection Organize
Transfer between registrars Transfer between accounts
Nameservers and DNS Parking, forwarding, and monetizing

Discover domains

Learn the difference between a domain and a website, how to register a domain name, and watch domain videos. (Back to top)

Renewals

Monitor your domain registrations with renewals, expirations and cancellations (Back to top)

Privacy and protection

Safeguard your domain with Privacy and Protection (Back to top)

Organize

Fine-tune domain organization with profiles and folders (Back to top)

Transfer between registrars

Take control of your domain by transferring to or from another registrar (Back to top)

Transfer between accounts

Move a domain from one account to another (Back to top)

Nameservers and DNS

Customize your domain routing through DNS (Domain Name System) (Back to top)

Parking, forwarding, and monetizing

Park your domain until you use it, forward to another site or monetize through CashParking (Back to top)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ