ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Dive in: Browse essential articles list

Here's a list of the most frequented Help articles about domains. Use it as your guide to learn more about working with domain names.

Click to jump to each section
Discover domains Renewals
Privacy and protection Organize
Transfer between registrars Transfer between accounts
Nameservers and DNS Parking and forwarding

Discover domains

Learn the difference between a domain and a website, how to register a domain name, and watch domain videos. (Back to top)

Renewals

Review your domain renewal options and what to do if your domain expires (Back to top)

Privacy and protection

Safeguard your domain with Privacy and Protection (Back to top)

Organize

Fine-tune domain organization with folders and profiles (Back to top)

Transfer between registrars

Take control of your domain by transferring to or from another registrar (Back to top)

Transfer between accounts

Move a domain from one account to another (Back to top)

Nameservers and DNS

Customize your domain routing with DNS (Domain Name System) (Back to top)

Parking and forwarding

Park your domain until you're ready to use it or forward your domain to another site (Back to top)