ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เริ่มทันที: เรียกดูรายการบทความสำคัญ

Here's a list of the most frequented Help articles about domains. Use it as your guide to learn more about working with domain names.

คลิกเพื่อข้ามไปที่แต่ละส่วน
Discover domains Renewals
Privacy and protection Organize
Transfer between registrars Transfer between accounts
Nameservers and DNS Parking, forwarding, and monetizing

ค้นพบโดเมน

Learn the difference between a domain and a website, how to register a domain name, and watch domain videos. (Back to top)

การต่ออายุ

Monitor your domain registrations with renewals, expirations and cancellations (Back to top)

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง

Safeguard your domain with Privacy and Protection (Back to top)

จัดการ

Fine-tune domain organization with profiles and folders (Back to top)

การย้ายไปยังนายทะเบียนอื่น

Take control of your domain by transferring to or from another registrar (Back to top)

การย้ายไปยังบัญชีอื่น

Move a domain from one account to another (Back to top)

Nameservers and DNS

Customize your domain routing through DNS (Domain Name System) (Back to top)

การพัก การส่งต่อ และการสร้างรายได้

Park your domain until you use it, forward to another site or monetize through CashParking (Back to top)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ