ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Dive in: Browse most-visited Linux Hosting articles

Here’s a round-up of the most-visited articles for Linux Hosting with cPanel. Use it as your guide—from the basic steps of setting up your hosting and uploading content, right through more advanced topics like database management and changing PHP settings.

Click to jump to each section
Discover Linux Hosting with cPanel Copy files to my site
Publish my website Fine-tune my website
Work with databases Use PHP scripts and applications
Troubleshooting

Discover Linux Hosting with cPanel

Learn about setting up your hosting account and how to manage your websites. (Back to top)

Copy files to my site

Learn about FTP and upload your website files. (Back to top)

Publish my website

Choose a content management system (CMS) to build your website online and preview your website before making it live. (Back to top)

Fine-tune my website

Manually install an SSL certificate, redirect URLs and add IP. (Back to top)

Work with databases

Import, export and connect to MySQL databases. (Back to top)

Use PHP scripts and applications

Build a feature-rich website with PHP. (Back to top)

Troubleshooting

Why isn't my website displaying? (Back to top)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ